من و همسرم

همه چیز از روی صداقت است

می ترسم.....
ساعت ٤:۳۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٧  

سلام دوستان عزیز، من کامبیزم و یکی از اشعار مثلا طنزی که خودم نوشتم رو براتون

 امی نویسم.گه بامزه نبود به بزرگی خودتون ببخشید... راستی یه نکته اونم این که توی

پست قبلی من برای  نوشتۀ آوا نظر دادم( می خواستم دلبری کنمخجالت) ولی یه غلط

املایی داشتم که فقط لیلی خانم متوجش شد.... من از همه مخصوصا لیلی خانم

معذرت می خام...

بدان بنده از اشعار طنزآمیز می ترسم

                                                        ولی باز می گویم که از پرهیز می ترسم

سیاست چون وتو دارد، سیاست را وتو کردم

                                                         که از لبخند این مردان ساده!! نیز می ترسم

تفاوت هم ندارد این وری یا آن وری، کلا

                                                         از موافق، حیاتی، میبدی، شب خیز می ترسم

سیاست را رها کن تا برایت نکته ای گویم

                                                          جوانی علشق برقم که از پیریز می ترسم

من از لیلی گریزانم و از شیرین هراسانم

                                                             من از افسانه و رویا و مهرانگیز می ترسم

و از نسرین، سمانه، آسیه، سیمین، سحر ، مینا

                                                              و از چشمان سارا( خواهر پرویز) می ترسم

نمی دانم چه ترسی دارم از افسون دلبرها

                                                               که از شال و مانتو روی رخت آویز می ترسم

چنان ترسیده ام از معنی پرواز کرکس ها

                                                                مگس آهسته در گوشم بگوید ویز میترسم

شگفتا آنقدر تشویش دارم از دل و بیبی

                                                               که توی سبزی خورن هم از گیشنیز می ترسم

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل مارا

                                                               دگر از هرکه باشد بچۀ تبریز می ترسم

شبیه بچه ای ترسو، از ابرو و لب و گیسو

                                                          و از هرچه که مامان گفته باشد جیز می ترسم

چنان می ترسم و می لرزم و قلبم طپش دارد

                                                                 که انگار دارم از صدام یا چنگیز می ترسم

یه رخداد وحشتناک برای ساده ای رعنا

                                                               من از برخورد بین خاور و ماتیز می ترسم

برای این گفتم اینها را که بفرستی مرا دکتر

                                                             از آن دارو که دکتر می کند تجویز می ترسم...


کلمات کلیدی: